Mısır’da Firavun I. Nectanebo’ya adanmış 2 bin 400 yıllık tapınak bulundu

misir’da-firavun-i.-nectanebo’ya-adanmis-2-bin-400-yillik-tapinak-bulundu

Mısır'da Firavun I. Nectanebo'ya adanmış 2 bin 400 yıllık tapınak bulundu

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, arkeologların Kahire’nin kuzeyindeki Al Matareya bölgesinde firavun I. Nectanebo’ya adanmış bir tapınağının keşfedildiğini duyurdu. Keşifte, antik Mısır’ın son hanedanlığının toplumsal yaşamına ait bazalttan yapılmış devasa taşlar ve çeşitli eşyaların bulunduğu açıklandı. Bununla birlikte MÖ. 1500’lü yıllarda firavunlar tarafından kullanılan bir masa da gün yüzüne çıkarıldı.

Arkeologlar, milattan önce 4. yüzyılda eski Mısır’daki son yerli hanedanlığını kuran Firavun I. Nectanebo’ya adanmış bir tapınağın kalıntılarını ortaya çıkardı. Nil’in nehrinin doğusunda ve Kahire’nin kuzey bölgesinde bir semt olan El Mataraya’da, tapınağa ait bazalt bloklar keşfedildi.
Eski zamanlarda Mataraya, Aşağı Mısır’ın başkenti ve önemli bir dini merkez olan antik Heliopolis’in bir parçasıydı.
Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi’nden Ayman Ashmawy, bloklardaki hiyerogliflerin Nectanebo’nun saltanatının 13. ve 14. yıllarına (yaklaşık MÖ 367-366), ayrıca kutsal alanda kullanılan malzemelere ve boyutlarına atıfta bulunduğunu söyledi. Tapınağın, Güneş tanrısı Amun-Ra’nın ana ekseninde yer aldığı açıklandı.
Bununla birlikte araştırmacılar, taşların bazılarında eksik yazıtlar bulunduğunu, bunun da I. Nectanebo’nun MÖ 361’deki ölümünden sonra tapınakta başka dekoratif çalışma yapılmadığını gösterdiğini söyledi.
Ancak, Nectanebo’nun lahiti ve mumyası hiçbir zaman bulunamadı. Çalışmada yer alan Alman arkeolog Dietrich Rau, kazıda bulunan diğer eşyaların Nectanebo’dan çok daha öncesine ait olduğunu ve MÖ 13. yüzyılda Kral II. Ramses ve Kral Merneptah’ın saltanatlarına kadar uzandığını belirtti.
Ekip ayrıca, yaptıkları kazıda  Orta Krallık firavunu Osorkon (MÖ 925-890) dönemine ait bir babun heykeli, kaide ve kuvarsit dikilitaşın bir parçasını keşfetti.
MÖ 595-589 yılları arasında hüküm süren Kral II. Psamtik tarafından yaptırılan tanrı Shu ve tanrıça Tefnut’a ait bir türbe de gün ışığına çıkarıldı.En eski buluntu ise MÖ 15. yüzyıl firavunu olan III. Tuthmosis yaptırılan için bir sunum masasıydı.
Diğer taraftan Firavun  I. Nectanebo’nun hüküm sürdüğü 30. Hanedan, antik Mısır imparatorluğunun MÖ 332’de Büyük İskender tarafından fethedilmesi ile Perslerin kontrolü altına girmeden önceki son hanedandı.Ardından, Büyük İskender’in generali Ptolemy I Soter,  MÖ 30’da Kleopatra’nın ölümüne ve ardından Roma kontrolüne kadar üç yüzyıl süren Makedon-Yunan Ptolemaik Krallığı’nı kurdu.
Nectanebo, saltanatının çoğunu, Pers Ahameniş İmparatorluğu’nun yalnızca bir asi eyaleti olarak gördüğü Mısır’ı geri alma girişimleriyle savaşarak geçirdi. Aswan yakınlarındaki Philae adasında bir İsis tapınağı da dahil olmak üzere imparatorluk genelinde çok sayıda inşaat yaptırdı.
MÖ 363’te, saltanatının sonlarına doğru Nectanebo, oğlu Teos’u bir gün kral olması niyetiyle ortak naip yaptı. Ancak Teos’un kardeşi Tjahapimu, Teos’un tahta çıkmasından kısa bir süre sonra kendi oğlu II. Nectanebo’yu tahta geçirmek için tuzak kurdu.
I. Nectanebo I’in torunu olan II. Nectanebo II, eski Mısır’daki son yerli firavundu. MÖ 343’te Ahameniş kralı Artaxerxes tarafından işgal edildikten sonra  Heliopolis’ten kaçtı.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest
Share on reddit
Share on digg
Share on vk

Yorum Yap